Klachten, suggesties & complimenten

Binnen De Groene Verte vinden wij het heel belangrijk dat er opmerkingen, suggesties en klachten geuit kunnen worden. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Toch is het belangrijk om klachten te melden.

Het uiten van een klacht kan immers een belangrijke bijdrage betekenen tot het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Klagen is een terechte vorm van verwachtingen kenbaar maken en mening uiten.

Daarom vindt u in deze rubriek het meldingsformulier om suggesties, complimenten en klachten in te dienen. Bewoners, familieleden, medewerkers, bezoekers kunnen gebruik maken van deze klachtenregeling.

Uiteraard kan u met suggesties of verbeterwensen ook steeds terecht bij de verantwoordelijken. De verantwoordelijken van de verschillende zorgafdelingen alsook de directie staan steeds ter beschikking om uw problemen te beluisteren en te zoeken naar oplossingen. Aan het onthaal kan u steeds opmerkingen en suggesties neerschrijven in het klachtenregister of een klachtenformulier invullen en deponeren in de ideeënbus die aan het onthaal hangt.

 

IEDEREEN KAN VIA DEZE WEG EEN MELDING DOEN

 

MELDIGSFORMULIER: U kan ook via dit invuldocument een klacht, compliment of een suggestie indienen. Binnen de 10 werkdagen krijgt u een eerste feedback op uw klacht. We streven ernaar om binnen één maand de klacht af te handelen, zoniet de stand van het onderzoek mee te delen.

 

Vindt u onvoldoende gehoor bij ons dan kan u ook terecht bij de 'Woonzorglijn’ 078/15.25.25 van de Vlaamse Overheid. Deze dienst waarborgt dat elke klacht ernstig wordt onderzocht.

Ik verklaar akkoord te zijn met het privacy beleid

ondersteund door