Ontstaan

Het woonzorgcentrum is ontstaan uit twee aanpalende rusthuizen die naast elkaar groeiden, het rust- en verzorgingstehuis Ter Kouter en het rusthuis Ten Rozengaarde, uitgebaat door de zusters van Maria van Ingelmunster.  Op 01.01.1999 beslisten de directies van beide rusthuizen over te gaan tot de oprichting van éénzelfde vzw, de vzw De Groene Verte woon en zorg.  
In november 2006 werd gestart met de bouwwerken van een vervangingsnieuwbouw.  In februari 2011 kon de volledige nieuwbouw in gebruik worden genomen.  De vzw kreeg een nieuwe naam: De Groene Verte woon en zorg.
Het woonzorgcentrum is erkend voor 92 bewoners die zowel valide, semi-valide, als zorgbehoevend kunnen zijn.  Zorgbehoevend betekent zowel fysiek als psychisch.  Alsook heeft de voorziening een erkenning voor 3 kamers kortverblijf.
Bij de verhuis naar de nieuwbouw werden 3 afdelingen ingericht:

  • “De Popelier”:            een afdeling voor valide en zorgbehoevende bewoners
  • “De Roozenboom”:   een afdeling voor zorgbehoevende bewoners en bewoners.
  • “De Beukelaer”:         een beschermde afdeling voor bewoners met dementie.

In het lokaal dienstencentrum ‘De Schakel’ organiseren wij samen met de vzw Cassiers woon- en zorgcentrum te Houthulst dienstverlenende activiteit en zorg voor alle valide ouderen uit de omgeving.  In samenwerking met ‘De Schakel’ organiseren wij in 't Koutertje het buurtrestaurant, waar bezoekers een middagmaal kunnen verkrijgen. Naast een gezellige babbel met een koffie of een pintje in 't Koutertje kan je ook genieten van gezellige lunch met een familielid, een tête-à-tête met een andere bewoner, de mensen uit de buurt ontmoeten ... Het kan allemaal in ons buurtrestaurant. Elke dag open, ook voor vrienden, familie, buurtbewoners ...

Hierbij verwijzen wij graag naar de website van het dienstencentrum De Schakel.