Welkom op de website van wzc De Groene Verte vzw

 • Nieuws

  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 8 mei 21

   02/05/2021
   Met enerzijds gevoel van opluchting en blijheid en anderzijds toch wat bezorgdheid willen we u graag op de hoogte brengen van de aangepaste afspraken met betrekking tot de bezoekregeling die ingaat vanaf 8 mei.  De bezoekuren zijn elke dag van 14u tot 18u.  Elke bezoeker volgt de richtlijnen inzake handhygiëne, voldoet aan de registratieplicht en draagt een chirurgisch mondneusmasker bij het betreden van de voorziening en bij verplaatsingen doorheen de voorziening Kom niet op bezoek wanneer je ziek bent of een hoogrisicocontact gehad hebt.  Er is geen beperking meer ivm. wie op bezoek komt.  Elke bewoner kan twee nauwe contacten hebben die om de twee weken kunnen wisselen. Daarnaast kunnen ook andere contacten op bezoek komen. Zij houden zich aan de afstandsregel van 1.5m. Max. met 2 bezoekers tegelijk op de kamer (kinderen meegerekend). Mogen we vragen onderling af te spreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt?  De bezoekers dragen steeds een mondneusmasker. Er mag niet gegeten worden op de kamer. In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. Mogen wij u met aandrang vragen hier de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en zeker deze maatregel te respecteren.  Indien u een bewoner meeneemt buitenshuis, vragen we om zeker de hoofdverpleegkundige van de afdeling te verwittigen.  De bewoners kunnen afdelingsoverschrijdend meer contact hebben met mekaar, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen.   Deze contacten zullen door onze medewerkers georganiseerd worden op een veilige manier.  We vragen dan ook om zelf niet met uw bewoner op bezoek te gaan bij andere bewoners.  Daar dit alles een grote versoepeling is, reken wij op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin om bovenstaande maatregelen strikt toe te passen.  Dank om u te houden aan alle voorgestelde maatregelen!
   Lees verder...
  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 15 maart 2021

   10/03/2021
   We willen u graag op de hoogte brengen van de aangepaste afspraken met betrekking tot de bezoekregeling die ingaat vanaf 15 maart. Elke bewoner kan twee nauwe contacten hebben die om de twee weken kunnen wisselen.   Deze personen kunnen niet gelijktijdig aanwezig zijn op de kamer. Indien u graag een aanpassing wenst van de huidige geregistreerde bezoekers, gelieve dit dan door te geven via het mailadres: animatie@degroeneverte.be of telefonisch tijdens de kantooruren (niet in het weekend) op het nummer 051/54.45.30. De vaste bezoekers kunnen langskomen elke dag van 14u tot 17u (week en weekend). In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. Mogen wij u met aandrang vragen hier de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en zeker deze maatregel te respecteren.Indien u een bewoner meeneemt buitenshuis, vragen we om zeker de hoofdverpleegkundige van de afdeling te verwittigen. De bewoners kunnen afdelingsoverschrijdend meer contact hebben met mekaar, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen.   Deze contacten zullen door onze medewerkers georganiseerd worden op een veilige manier.  We vragen dan ook om zelf niet met uw bewoner op bezoek te gaan bij andere bewoners. Over de volgende stappen voor meer bezoek- en contactmogelijkheden is er op vandaag nog geen duidelijkheid, dit wordt door de overheid wekelijks opgevolgd.  We houden u in ieder geval op de hoogte van zodra er meer nieuws beschikbaar is.
   Lees verder...
  • Zorg jij mee voor onze zorgers?

   29/11/2020
 • Geplande activiteiten

ondersteund door