Welkom bij wzc De Groene Verte vzw!

Met respect voor jou!


 • Nieuws

  • Vrijwilligers gezocht

   19/04/2023
  • Assistentiewoning te huur

   19/04/2023
  • April = START/STOP MAAND

   18/04/2023
   Samen met de coördinerend huisartsen en de woonzorgcentra van de regio Ieper wordt een project opgestart om het gebruik van medicatie bij ouderen (in woonzorgcentra) te evalueren. Bij oudere mensen wordt vaak veel en verschillende medicatie voorgeschreven, dit als gevolg van vaak meerdere aandoeningen die zich voordoen op hogere leeftijd. Uit studies blijkt dat bepaalde medicatie op oudere leeftijd niet steeds zinvol is en zelfs schadelijk zou zijn. Het lichaam van oudere mensen reageert immers anders op bepaalde geneesmiddelen dan bij de jongere mensen. Anderzijds is het mogelijk dat er misschien medicatie, die wel zou nuttig zijn, nog niet is voorgeschreven. Het nemen van veel medicatie tegelijkertijd (polyfarmacie) houdt soms ook gevaren of risico’s in: zo kan er bijvoorbeeld een hoger valrisico zijn, kunnen er problemen zijn op vlak van geheugen, concentratie of verminderde eetlust… Daarom willen we het medicatiegebruik bij ouderen eens extra onder de aandacht brengen. Alle huisartsen zullen geïnformeerd worden via een brief over dit project. Het zou de bedoeling zijn dat de huisarts het medicatieschema van de bewoner grondig evalueert ( er zijn hiervoor lijsten van start/stop criteria voor handen) en samen met de bewoner of zijn familie, overlegt welke medicatie zeker effectief is en welke medicatie eventueel kan aangepast worden. Vanaf april zal hier effectief mee gestart worden. Dokters die in april-mei op bezoek komen zullen hierover aangesproken worden door de verpleegkundigen.
   Lees verder...
  • Gezondheidsproject 2023

   23/01/2023
   Vzw de Groene Verte zet 2023 volop in op het thema “verbondenheid!” In het kader van dit project werd er een samenwerking opgestart met Vzw BeweegCoach Vlaanderen.  Vzw BeweegCoach zal een beweegproject helpen begeleiden voor al zijn personeelsleden. Gedurende 6 maanden kunnen ze deelnemen aan een coachingstraject waarin een BeweegCoach hun begeleidt naar een duurzaam beweeggedrag.  Vanaf februari zal er ook een pop-up fitness toegankelijk zijn voor zowel bewoners, personeel als mensen uit de nabije buurt. Bewegen als middel om mensen bij elkaar te brengen en tevens de juiste info mee te geven.  Op donderdag 9 februari - 14u organiseert BeweegCoach het startschot voor alle geïnteresseerden met een infosessie ‘bewegen als medicijn’. Na deze voorstelling kan iedereen kennismaken met de gloednieuwe fitness en de mogelijkheden om te komen bewegen.  Jij komt toch ook?  Meer info omtrent het project voor de buurt via volgende link 
   Lees verder...
ondersteund door