Welkom bij wzc De Groene Verte vzw!

Zorg op maat in een warm huis


 • Nieuws

  • Aangepaste bezoekregeling vanaf 7/07/2021

   07/07/2021
  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 9 juni 2021

   08/06/2021
   Dankzij de dalende besmettingscijfers en de stijgende vaccinatiegraad kunnen verdere versoepelingen doorgevoerd worden vanaf 9 juni. Niettegenstaande de goede evolutie blijven wij toch nog steeds waakzaam en rekenen wij op ieders verantwoordelijkheid om met deze versoepelingen uiterst voorzichtig om te gaan. De bewoners kunnen stilaan weer genieten van hun vertrouwde leven en daarbij staat de ontvangst van familie en vrienden uiteraard centraal. Hierbij een overzicht van de maatregelen die gelden in ons woonzorgcentrum vanaf woensdag 9 juni: 1. Bezoekregeling Bezoekuren zijn opnieuw vrij, er is dus bezoek mogelijk vanaf 8u tot 21u Registratie, handen ontsmetten en chirurgisch mondmasker tijdens bezoek blijven noodzakelijk. Bezoek kan enkel in kamer, cafetaria of buiten, niet in de woonkamer. De beperking van max. 2 personen tegelijkertijd op de kamer blijft. Verlucht ook zoveel mogelijk de kamer als je op bezoek komt. 2. Cafetaria Op 9 juni gaat onze cafetaria na lange tijd eindelijk terug open. Deze is elke namiddag open uitgezonderd op maandag en vrijdag. Tussen de gezelschappen dient steeds 1.5 m behouden te worden, dus geen stoelen en tafels verplaatsen, ook niet op het terras. Niet rondlopen in de cafetaria, bediening gebeurt aan de tafel. Toegang tot de cafetaria is enkel voorzien voor de bewoners  en voor bewoners met hun bezoekers. 3. Activiteiten / bezoek buitenhuis De bewoners mogen weer samenkomen voor activiteiten afdelingsoverschrijdend. De bewoner mag mee buitenshuis met zijn knuffelcontact. Daar gelden de maatregelen zoals in de brede maatschappij. In open lucht is het toegestaan om met een beperkt aantal mensen samen te komen, dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. 4. Assistentiewoningen De assistentiewoningen zullen weer toegankelijk zijn vanuit het woonzorgcentrum. Bovenstaande versoepelingen zijn opnieuw een grote stap vooruit in het elkaar ontmoeten. We blijven erop aandringen om de afgesproken regels strikt op te volgen. Wees welkom, maar blijf voorzichtig!
   Lees verder...
  • Opendeurdag Assistentiewoningen 'De Rozenkouter'

   21/05/2021
   Hou je zelf graag de touwtjes in handen?  Hou je van privacy?  Toch nood aan enige ondersteuning?  Dan is een asssistentiewoning in resedentie De Rozenkouter iets voor jou.  Voor meer info kan je steeds terecht bij Sophie Warlop via 051/54 45 30 of sophie.warlop@degroeneverte.be Of kom langs op onze opendeurdag op 4 juli 2021 van 13:00 tot 17:00. 
   Lees verder...
  • Werken in De Groene Verte

   10/05/2021
   Bouw je samen met deze collega’s verder mee aan een sfeervolle woon- en leefomgeving voor onze bewoners? Aarzel niet om ons te contacteren. Klik op onderstaande link :-)  https://youtu.be/C5d_znTbwEo
   Lees verder...
  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 8 mei 21

   02/05/2021
   Met enerzijds gevoel van opluchting en blijheid en anderzijds toch wat bezorgdheid willen we u graag op de hoogte brengen van de aangepaste afspraken met betrekking tot de bezoekregeling die ingaat vanaf 8 mei.  De bezoekuren zijn elke dag van 14u tot 18u.  Elke bezoeker volgt de richtlijnen inzake handhygiëne, voldoet aan de registratieplicht en draagt een chirurgisch mondneusmasker bij het betreden van de voorziening en bij verplaatsingen doorheen de voorziening Kom niet op bezoek wanneer je ziek bent of een hoogrisicocontact gehad hebt.  Er is geen beperking meer ivm. wie op bezoek komt.  Elke bewoner kan twee nauwe contacten hebben die om de twee weken kunnen wisselen. Daarnaast kunnen ook andere contacten op bezoek komen. Zij houden zich aan de afstandsregel van 1.5m. Max. met 2 bezoekers tegelijk op de kamer (kinderen meegerekend). Mogen we vragen onderling af te spreken zodat je niet op hetzelfde moment langskomt?  De bezoekers dragen steeds een mondneusmasker. Er mag niet gegeten worden op de kamer. In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. Mogen wij u met aandrang vragen hier de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en zeker deze maatregel te respecteren.  Indien u een bewoner meeneemt buitenshuis, vragen we om zeker de hoofdverpleegkundige van de afdeling te verwittigen.  De bewoners kunnen afdelingsoverschrijdend meer contact hebben met mekaar, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen.   Deze contacten zullen door onze medewerkers georganiseerd worden op een veilige manier.  We vragen dan ook om zelf niet met uw bewoner op bezoek te gaan bij andere bewoners.  Daar dit alles een grote versoepeling is, reken wij op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin om bovenstaande maatregelen strikt toe te passen.  Dank om u te houden aan alle voorgestelde maatregelen!
   Lees verder...
  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 15 maart 2021

   10/03/2021
   We willen u graag op de hoogte brengen van de aangepaste afspraken met betrekking tot de bezoekregeling die ingaat vanaf 15 maart. Elke bewoner kan twee nauwe contacten hebben die om de twee weken kunnen wisselen.   Deze personen kunnen niet gelijktijdig aanwezig zijn op de kamer. Indien u graag een aanpassing wenst van de huidige geregistreerde bezoekers, gelieve dit dan door te geven via het mailadres: animatie@degroeneverte.be of telefonisch tijdens de kantooruren (niet in het weekend) op het nummer 051/54.45.30. De vaste bezoekers kunnen langskomen elke dag van 14u tot 17u (week en weekend). In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. Mogen wij u met aandrang vragen hier de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en zeker deze maatregel te respecteren.Indien u een bewoner meeneemt buitenshuis, vragen we om zeker de hoofdverpleegkundige van de afdeling te verwittigen. De bewoners kunnen afdelingsoverschrijdend meer contact hebben met mekaar, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen.   Deze contacten zullen door onze medewerkers georganiseerd worden op een veilige manier.  We vragen dan ook om zelf niet met uw bewoner op bezoek te gaan bij andere bewoners. Over de volgende stappen voor meer bezoek- en contactmogelijkheden is er op vandaag nog geen duidelijkheid, dit wordt door de overheid wekelijks opgevolgd.  We houden u in ieder geval op de hoogte van zodra er meer nieuws beschikbaar is.
   Lees verder...
 • Geplande activiteiten

  • Modeshow

   15/06/2021-
  • Opendeurdag Assistentiewoningen 'De Rozenkouter'

   04/07/202113:00-17:00
   Hou je zelf graag de touwtjes in handen?  Hou je van privacy?  Toch nood aan enige ondersteuning?  Dan is een asssistentiewoning in resedentie De Rozenkouter iets voor jou.  Voor meer info kan je steeds terecht bij Sophie Warlop via 051/54 45 30 of eb.etreveneorged@polraw.eihpos Of kom langs op onze opendeurdag op 4 juli 2021 van 13:00 tot 17:00. 
  • Opticien en audioloog in WZC

   20/09/2021-
ondersteund door